nová hvězda na Zbýšovském nebi 2022

Do provozu dráhy zasáhne zřejmě už letos lokomotiva BS 80 č. 15, která je novým vozidlem v majetku Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s. Tuto lokomotivu jsme odkoupili za podpory Jihomoravského kraje a její oprava právě probíhá, s čímž se můžete seznámit např. zde. Opravu lokomotivy provádějí svépomocí členové Muzea průmyslových železnic za finanční podpory města Zbýšova, obce Zastávka a Babice u Rosic - zakladatelů Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s. Přejme jí mhoho šťastných kilometrů mezi Zastávkou, Babicemi a Zbýšovem.

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS