Odkazy

Zde bude vznikat velmi výběrová bibliografie. Odkazů zde není a nebude mnoho. Nemůžeme a nechceme nahradit vyhledávače jako google či seznam. Jde nám o něco jiného - poukázat na naše partnery, bez nichž by výstavba a provoz naší muzejní železnice nebyla minimálně v dnešní kvalitě možná a upozornit na místa či jevy, o nichž ne každý ví, že (dosud) existují, ale my víme, že ,,to tam stále žije" a vyplatí se tam v kteroukoli denní či roční dobu vyrazit s fotoaparátem či jen tak na dovolenou, což máme obé i léta odzkoušené. Muzejnictví se ze své podstaty zabývá uchováním minulosti, která už neexistuje, a my se snažíme fragmenty mizejícího světa úzkorozchodných železnic uchovat právě mezi Zastávkou a Zbýšovem. Kdo je chce zažít ještě v plném provozu, musí se vydat do minulosti či aspoň několik set nebo tisíc kilometrů na východ od nás. A právě tam ho přivedou něktré tyto odkazy...

Naši partneři

město Zbýšov - srdce někdejšího Rosicko - Oslavanského uhelného revíru. Nacházelo se zde nejvíce dolů, včetně toho nejstraršího dochovaného, nejmladšího a nejhlubšího (Jindřich I. a II., Antonín, Simson, Anna). Právě v areálu dolu Jindřich II. začalo naše železniční muzeum vznikat a odtud vyrážejí historické vlaky na jízdy po prvních metrech úzkých kolejí. Na městu Zbýšov tak ležela největší tíha spolupráce na budování a prvních letech provozu muzejní železnice.

obec Babice u Rosic - přibližně v polovině trasy dráhy Zastávka - Zbýšov. 16.9. 2011 zde byla po pěti letech budování dráhy a muzea otevřena nová vyhýbna, čímž se obec dočkala nádraží a poprvé za 149 let sem přijel osobní vlak (i když po jiném rozchodu a z opačné strany :-), o což obce v okolí vlečky po celou dobu jejího nákladního provozu marně usilovaly.

obec Zastávka vznikla v důsledku objevu černého uhlí. Nejprve skutečně zastávka dostavníků, napajedlo a zájezdní hostinec, pak důležitá křižovatka cest a později železniční stanice, kam ústila vlečka spojující většinu dolů revíru. V budoucnu přestupní stanice ze státní dráhy a autobusové dopravy na muzejní úzkorozchodnou železnici. A v neposlední řadě i obec statečně spolunesoucí náklady na budování muzejní železnice i v době předtím, než tato na její území dospěla.

svazek obcí Mikroregion Kahan je dobrovolné sdružení obcí, jehož sídlem je obec Zastávka a jehož cílem je zlepšení regionálního rozvoje, životního prostředí a propagace cestovního ruchu v regionu s málo známou, ale slavnou hornickou minulostí. Proto jeho péčí vznikl též turistický portál ,,S Kahanem za permoníky" .Svaz byl založen roku 2000, od 1.1. 2011 sdružuje celkem 13 obcí.

Jihomoravský kraj - dlouholetý partner zejména v různých grantových programech.

 

  

Skupina ČEZ - silný partner i vzhledem k blízkosti elektrárny Dukovany. Jeho přispěním bylo možno postavit např. velmi důležitou halu na renovované exponáty - lokomotivy a vozy muzejní železnice. Symbolický význam zde má to, že se naše muzeum specializuje mimo jiné na provoz elektrických lokomotiv na 220V DC.

Siemens - firma, která roku 1908 vyrobila nejstarší (elektrickou !) lokomotivu ve sbírkách našeho muzea a o sto let později významě přispěla její opravě.

Veletrhy Brno nám léta umožňují účast  na veletrzích Go a Regiontour - největších veletrzích cestovního ruchu v ČR.

DCom - sponzor zajišťující nám rádiové spojení mezi vlaky a dopravní kanceláří výpravčího.

Úzkorozchodné železnice u nás

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky obnovuje a provozuje stejně jako my 600mm úzkokolejnou trať dokonce s parní lokomotivou stejného typu (BS 80). Kolínská řepařka (v provozu 1894 - 1966) byla jedna ze šesti drah na svoz řepy v době kampaně postavených v Polabí začátkem 20.stol. Po 41 letech od zrušení se roku 2007 podařilo tamnímu občanskému sdružení obnovit muzejní provoz po nově postavené trati, vedoucí přibližně v trase části dávno zrušené řepné dráhy. Byť jde o novostavbu tratě, nádraží i nová vozidla na jiném rozchodu, jde o počin v ČR jedinečný.

Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy - občanské sdružení budující v opuštěném vápencovém lomu Paraple  nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn muzeum zaměřené na historii těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Součástí expozice je rekonstruovaná polní lomová dráha s rozchodem 600 mm.

Jindřichohradecké místní dráhy - první soukromý drážní dopravce v ČR, již od roku 1997 zajišťující dopravní obslužnost na dvou úzkokolejkách v okolí Jindřichova Hradce. Jediná dráha s každodenním provozem historických parních vlaků (v červenci a srpnu) v ČR. Ojedinělý důkaz toho, že jde i v našich podmínkách z trati uzavřené pro špatný technický stav udělat nejen největší turisticý cíl v kraji, ale i profesionálně fungující železnici zajištující dopravní obslužnost v závazku veřejné služby plně srovnatelnou s jakoukoli jinou regionální dráhou.

Úzkorozchodné železnice ve světě


Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS