jízdy v roce 2020

Zdraví a bezpečnost našich návštěvníků je pro nás nejvyšší prioritou, proto jsme přikročili k následujícím opatřením: 
 
- posunuli jsme termín Zahájení sezóny, což nám umožní se na ni lépe připravit
- zvýšili jsme počet vlaků, bude jezdit parní lokomotiva Henschel a motorová lokomotiva DH70
- zvýšili jsme počet osobních vozů, bude tedy možno udržovat větší rozestupy mezi cestujícími
- personál je zdravotně způsobilý a používá preventivní ochranné pomůcky, např. roušky
- vozidla i prostory pro cestující v areálu muzea jsou pravidelně desinfikovány
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS