Ceník služeb

Ceník jízdného na Regionální úzkorozchodné železnici Zastávka u Brna – Babice u Rosic – Zbýšov :

Jízdenka na vlak je nepřenosná, jízda je garantována pro jednu cestu tam a zpět, avšak při volné kapacitě vlaku ji lze použít i vícekrát. Vstupné do muzea je součástí jízdenky. Platí pouze v den označený datovým razítkem. Za fotografování, filmování apod. se žádný poplatek nevybírá


Ceník jízdného při jízdách pro veřejnost:

dospělí :                                                   160 Kč
děti 6-15 let :                                            80 Kč
děti do 6 let :                                            zdarma
rodina (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) :         400Kč

jízdních kola, kočárky, zavazadla, psi      zdarma   

Přepravu jízdních kol a jiných rozměrnějších zavazadel je třeba hlásit předem mailem na info@reuz.cz nebo telefonicky na čísle 606 832 394. Nástup cestujících a podej zavazadel jinde než ve stanici Zbýšov je třeba hlásit taktéž, protože vozy do vlaku lze přidávat vždy jen ve stanici Zbýšov. 

 

Další služby :

otevření - prohlídka muzea mimo otvírací dobu : minimálně 15 vstupenek pro dospělé (2 400 Kč)

zvláštní jízda vlaku v motorové trakci :

minimálně 30 vstupenek pro dospělé(4 800 Kč) za přistavení vlaku + hodinu jízdy vlaku nebo 
k službě pohotové motorové lokomotivy (každá další započatá hodina = 400 Kč)

zvláštní jízda vlaku v parní trakci :

minimálně 55 vstupenek pro dospělé (8 800 Kč) za přistavení vlaku a zatopení parní lokomotivy
+ hodinu jízdy vlaku nebo k službě pohotové parní lokomotivy (každá další započatá hodina = 800 Kč)

Minimální počet vstupenek znamená, že je-li skupina větší, směrodatný je skutečný počet osob.

Mateřské, základní a střední školy mají z cen objednání zvláštních vlaků slevu 20 %.

Pro školy, školky a zařízení pracující s dětmi, které jsou zřizovány městem Zbýšov a obcemi Babice a Zastávka jsou vypravovány po dohodě motorové nebo parní vlaky zdarma.

Pro všechny vlaky je z technických důvodů výchozí i cílová stanice Zbýšov. Do hodinové sazby vlaku se započítává i čas strávený čekáním, fotozastávkami apod.

pouze pronájem areálu : (pouze mimo otvírací dobu muzea)

2 000 Kč za otevření
+ 500 Kč za každou započatou hodinu pronájmu

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS