Pro firemní akce

Regionální úzkorozchodná železnice i se svým zázemím - nádraží muzea ve Zbýšově si poradí se všemi mimořádnými akcemi jako jsou exkurze pro uzavřenou společnost, oslavy narozenin, fotoakce,  nebo rauty v netradičním prostředí.  Pro ty je ideální krytá hala s exponáty - historickými lokomotivami.  Samozřejmostí je přípojka vody pro catering a elektřiny (220 / 380 V) pro každou audiovizuální techniku. Hala je velmi dobře osvětlena, na přání ji lze i vytápět teplomety. Na přání lze  agregátový vůz zařadit i do vlaku a napájet jím cokoli (do 30 kW) poblíž tratě.

Program, otevírací doba areálu, doprovodná jízda parního či motorového vlaku, jízdní řád, (foto) zastávky, to vše je zcela na libovůli zákazníka. Jako jediný pro vozovatel dráhy i celého areálu garantujeme ničím nerušený průběh akce (což např. v síti veřejných státních drah nemusí vždy platit). Jízdy u nás začleníme do už hotového programu či připravíme akci ,,na klíč“ včetně stravování, ubytování, přepravy historickými i současnými autobusy i vlaky ČD i soukromých dopravců (za zajímavé ceny) odkudkoli v ČR.

Bufet ,,U sacího napaječe“ je standardně stacionární, lze jej ale zařadit i přímo do vlaku.  Vítané zpestření oslav narozenin může být zvláštní jízda parního vlaku či opékání pochutin na ohništi v pozadí s ke službě vždy pohotovou parní lokomotivou… Kromě firemních akcí a různých oslav je dráha a její infrastruktura vhodná k pořádání dnes tak moderní ,,zážitkové turistiky‘‘ třeba i formou dárkových balíčků. Přátelům techniky či historie tak mohou nejbližší darovat výlet nejen do bývalého Rosicko-oslavanského uhelného revíru, ale i cestu časem do dob dávno minulých, kdy stroje byly na páru a nastartovat neznamenalo otočit klíčkem, ale naštípat dřevo. Vždyť kdo v dětství netoužil být popelářem, výpravčím či topičem parní lokomotivy…

Jednou z výhod Regionální úzkorozchodné železnice je její provozní flexibilita. Stejně jako v minulosti tyto dráhy přepravily opravdu cokoli kamkoli, do každého statku, dolu, cihelny či tovární haly a třeba i za roh, vše bez použití dnešní techniky pásových dopravníků či vysokozdvižných vozíků, tak dnes si kromě tradičních komodit poradí s jízdními koly či jakýmkoli rozměrnějším sportovním náčiním, osobními vlaky pro každou příležitost i nákladními vlaky pro fotografy a filmaře.Výše zmíněné moderní technologie téměř zcela vytlačily úzkorozchodné železnice z průmyslu, zemědělství, lesnictví a stavebnictví, některé tratě a vozidla však měly štěstí a neskončily v železném šrotu, ale přetvořily se v muzea či výletní železnice s provozem v turistické sezóně. Vzniklo zajímavé spojení někdy i sto let starých lokomotiv a nákladních vozů a nových osobních vozů postavených často až po roce 2000, ale v tak historizujícím stylu, že většina návštěvníků na první pohled ani nepozná, ve kterém století byl vůz vyroben. To je vidět dobře třeba na elektrické lokomotivě Siemens z roku 1908 a letním otevřeném krytém voze tramvajového typu posta-
veném v dílnách muzea roku 2002. Další výhouzavřeného systému Regionální úzkorozchodné železnice je jeho nezávislost na síti veřejných (státních) drah a to jak v ohledu provozním tak legislativním. Udržovat v provozu vzácné a obzvláště parní stroje je stále dražší a tak se s představením tohoto divadla ohně, vody a páry setkáváme stále méně. Pořádat takovou zvláštní akci u menšího dopravce na úzkorozchodné dráze vyjde podstatně lev- něji a je tak dostupnější pro všechny objednavatele: školy, turistické či historické spolky, firemní akce i cestovní kanceláře specializující se na (jižní) Moravu, kterým lze zakomponovat výlet vláčkem do každého (i celodenního) programu - to vše cca 25 km od Brna, odkud se do Zbýšova dopravíme pohodlně do 30 minut po dálnici D1 nebo do hodiny vlakem přes Zastávku u Brna a pak autobusem IDS JMK.

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS